296 Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

296 Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon

(I25)

Rivaroksabaani 2,5 mg on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisessa kroonisen sepelvaltimotaudin hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään kardiologian, sisätautien tai verisuonikirurgian erikoislääkärin tai näiden alojen erikoissairaanhoidon yksikön antaman B-lausunnon perusteella stabiilia sepelvaltimotautia sairastaville aikuisille aterotromboottisten tapahtumien ehkäisyyn yhdistelmähoitona asetyylisalisyylihapon kanssa, kun potilaalla on vähintään yksi seuraavista riskitekijöistä:

  • oireinen ääreisvaltimotauti
  • useita sairastettuja sydäninfarkteja
  • diabetes
  • NYHA I-II –luokan sydämen vajaatoiminta
  • krooninen munuaisten vajaatoiminta (eGFR 15-59 ml/min).

Kroonisen sepelvaltimotaudin tulee olla osoitettu siten kuin erityiskorvausoikeudessa 206 kuvataan.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö206
Rivaroksabaani sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä (rajoitettu erityiskorvaus)206 + Reseptimerkintä
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin ja ääreisvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu peruskorvaus)3013
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa (rajoitettu peruskorvaus)Reseptimerkintä

Lue lisää

Sivu päivitetty 19.6.2023