296 Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon

(I25)

Rivaroksabaani 2,5 mg on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisessa kroonisen sepelvaltimotaudin hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään kardiologian tai sisätautien erikoislääkäriltä tai näiden alojen erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella stabiilia sepelvaltimotautia sairastaville aikuisille aterotromboottisten tapahtumien ehkäisyyn yhdistelmähoitona asetyylisalisyylihapon kanssa, kun potilaalla on vähintään yksi seuraavista riskitekijöistä:

  • oireinen ääreisvaltimotauti
  • useita sairastettuja sydäninfarkteja
  • diabetes
  • NYHA I-II –luokan sydämen vajaatoiminta.

Kroonisen sepelvaltimotaudin tulee olla osoitettu siten kuin erityiskorvausoikeudessa 206 kuvataan.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö 206
Rivaroksabaani sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä (rajoitettu erityiskorvaus) 206 + Reseptimerkintä
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu peruskorvaus) 3013
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaiseen ehkäisyyn (rajoitettu peruskorvaus) 379
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa (rajoitettu peruskorvaus) Reseptimerkintä

Lue lisää