3042 Vedolitsumabi

(K50, K51)

Tämä korvausoikeus voidaan myöntää 1.2.2021 alkaen

Vedolitsumabista saa peruskorvauksen 1.2.2021 alkaen uudella korvausoikeudella 3042.

Vedolitsumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3042) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B alan erikoissairaanhoidon yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään keskivaikean tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen ja keskivaikean tai vaikean aktiivisen Crohnin taudin hoitoon aikuisille, kun

  • vaste tavanomaiselle hoidolle (kuten kortikosteroidi- tai immunosuppressiohoito) tai TNF-estäjälle on ollut riittämätön, vaste on menetetty tai hoito ei ole ollut siedetty.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Haavainen paksunsuolentulehdus ja Crohnin tauti 208

Lue lisää