1503 Emicizumab (hemofili A, med antikroppar) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1503 Emicizumab (hemofili A, med antikroppar)

(D66)

Emicizumab ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av hemofili A på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar koagulationsstörningar för förebyggande behandling av blödningsepisoder hos patienter med hemofili A när  

  • patienten har inhiberande antikroppar mot faktor VIII.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans             Ersättningsnummer
Kroniska koagulationsrubbningar126
Preparat med von Willebrands faktor (begränsad specialersättning)161
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid desensibilisering hos antikroppspositiva patienter med hemofili A (begränsad specialersättning)172
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom (begränsad specialersättning)194
Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar) (begränsad specialersättning)1520
Emicizumab (hemofili A, med antikroppar) (begränsad grundersättning)397

Läs mer

Senast ändrad 13.10.2023