194 Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

194 Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom

(D68.0)

Läkemedelspreparat som innehåller blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor ger rätt till specialersättning vid behandlingen av von Willebrands sjukdom enligt de villkor som anges i detta beslut.

Rätt till specialersättning för läkemedelspreparat som innehåller blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar koagulationsstörningar

  • för behandlingen av von Willebrands sjukdom när behandling med desmopressin inte är tillräcklig eller behandlingen är kontraindicerad.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av ett preparat som innehåller blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kroniska koagulationsrubbningar126
Preparat med von Willebrands faktor (begränsad specialersättning)161
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid desensibilisering hos antikroppspositiva patienter med hemofili A (begränsad specialersättning)172
Emicizumab (hemofili A, med antikroppar) (begränsad specialersättning)1503
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom (begränsad grundersättning)332

Läs mer

Senast ändrad 15.6.2023