161 Preparat med von Willebrands faktor | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

161 Preparat med von Willebrands faktor

(D68.0)

Preparat med von Willebrands faktor ger rätt till specialersättning vid behandlingen av kroniska koagulationsstörningar enligt de villkor som anges i detta beslut.

Rätt till specialersättning för preparat som innehåller von Willebrands faktor beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar koagulationsstörningar

  • vid behandling och förebyggande av blödningar hos patienter med svår eller svårbehandlad von Willebrands sjukdom när desmopressinbehandlingen inte är tillräcklig eller när den är kontraindicerad samt när en förhöjning av koagulationsfaktor VIII-nivån utsätter patienten för tromboemboliska komplikationer.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av ett preparat som innehåller von Willebrands faktor påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kroniska koagulationsrubbningar126
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid desensibilisering hos antikroppspositiva patienter med hemofili A (begränsad specialersättning)172
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom (begränsad specialersättning)194
Emicizumab (hemofili A, med antikroppar) (begränsad specialersättning)1503
Preparat med von Willebrands faktor (begränsad grundersättning)357

Läs mer