1520 Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1520 Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar)

(D66)

Emicizumab ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av hemofili A på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar koagulationsstörningar för behandling av patienter med svår (FVIII < 1 %) eller moderat (FVIII ≥ 1% och ≤ 2 %) hemofili A när  

  • patienten inte har inhiberande antikroppar mot faktor VIII och
  • patienten behöver fortlöpande förebyggande behandling av blödningsepisoder.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kroniska koagulationsrubbningar126
Emicizumab (hemofili A, med antikroppar) (begränsad specialersättning)1503
Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar) (begränsad grundersättning)3047

Läs mer