Avatrombopag | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Avatrombopag

Avatrombopag är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Grundersättning beviljas på nedanstående villkor vid svår trombocytopeni i samband med en kronisk leversjukdom.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för avatrombopag uppfylls krävs inget läkarutlåtande utan en läkare ska under ’Särskild utredning’ på receptet ha antecknat ’Leversjukdom, svår trombocytopeni, ingrepp’ samt datum för ingreppet, till exempel ’Leversjukdom, svår trombocytopeni, ingrepp 7.1.2021’.

Medicinska villkor

Grundersättning för avatrombopag beviljas vid behandling av svår trombocytopeni (trombocytvärde under 50 x 109/l) hos patienter med en kronisk leversjukdom när ett invasivt ingrepp planeras. Ersättningen kan beviljas för en läkemedelsmängd för högst fem dygn per åtgärd.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni129
Avatrombopag (begränsad specialersättning)1524
Avatrombopag (begränsad grundersättning)3052

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023