1516 Romiplostim | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1516 Romiplostim

(D69.3)

Romiplostim ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av primär immunologisk trombocytopeni (ITP) på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar blodsjukdomar för behandling av vuxna patienter med kronisk primär immunologisk (idiopatisk) trombocytopeni

  • som inte har svarat tillfredsställande på tidigare behandling och
  • som har fått mjälten bortopererad eller hos vilka operation av mjälten är kontraindicerad.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans         Ersättningsnummer
Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni129
Romiplostim (begränsad grundersättning)3038

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023