1524 Avatrombopag | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1524 Avatrombopag

(D69.3)

Avatrombopag ger begränsad rätt till specialersättning vid immunologisk trombocytopeni (ITP) på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar blodsjukdomar för behandling av vuxna patienter med kronisk primär immunologisk trombocytopeni

  • som inte har svarat tillfredsställande på tidigare behandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni129
Avatrombopag (begränsad grundersättning)3052
Avatrombopag (begränsad grundersättning)Receptanteckning

Läs mer

 

Senast ändrad 19.6.2023