129 Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni

(Thrombocytopenia, morbus Werlhof; D69.3, D70)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Mer information