208 Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom

(Colitis ulcerosa, morbus Chrohn; K50, K51)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning av internmedicinare, gastroenterolog, pediatriker, kirurg eller gastroenterologisk kirurg eller på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedel Ersättningsnummer
Adalimumab och golimumab (tarmsjukdomar, begränsad grundersättning)   326
Tofacitinib (begränsad grundersättning) 3005

Mer information