208 Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom

(Colitis ulcerosa, morbus Chrohn; K50, K51)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning av internmedicinare, gastroenterolog, pediatriker, kirurg eller gastroenterologisk kirurg eller på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedel Ersättningsnummer
Adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab (tarmsjukdomar) (begränsad grundersättning) 326
Järnmaltol (begränsad grundersättning) 392
Tofacitinib (begränsad grundersättning) 3005
Vedolizumab (begränsad grundersättning) 3042

Mer information