211 Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi)

(E78.00, E78.21)

Utlåtandet ska vara uppgjort vid en enhet för inre medicin, endokrinologi, kardiologi eller barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom dessa områden.

Rätt till specialersättning kan beviljas om familjär hyperkolesterolemi har påvisats

  • genom konstaterad mutation i LDL-receptorgenen, PCSK9-genen eller APOB-genen eller
  • på kliniska grunder i enlighet med nationell god vårdpraxis vid dyslipidemier.

Rätt till specialersättning kan också beviljas för behandling av typ III dyslipoproteinemi (familjär dysbetalipoproteinemi).

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna jämte resultat och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedel Ersättningsnummer
Alirokumab och evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (begränsad specialersättning) 292
Alirokumab och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi (begränsad specialersättning) 294
Colesevelam (begränsad grundersättning) 345
Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (begränsad grundersättning) 388
Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi (begränsad grundersättning) 3015

Mer information