3013 Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin ja ääreisvaltimotaudin hoitoon | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3013 Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin ja ääreisvaltimotaudin hoitoon

(I25, I70)

Rivaroksabaani 2,5 mg on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3013) myönnetään sepelvaltimotaudin ja ääreisvaltimotaudin hoitoon seuraavin edellytyksin. Lääkemääräysmerkinnän perusteella rivaroksabaania voidaan peruskorvata sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa siten kuin muualla Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan. Rivaroksabaani voi olla sepelvaltimotaudin hoidossa myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B kardiologian, sisätautien tai verisuonikirurgian erikoislääkäriltä tai näiden alojen erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään stabiilia sepelvaltimotautia sairastaville aikuisillepotilaille aterotromboottisten tapahtumien ehkäisyyn yhdistelmähoitona asetyylisalisyylihapon kanssa, kun potilaalla on vähintään yksi seuraavista riskitekijöistä:

  • oireinen ääreisvaltimotauti
  • useita sairastettuja sydäninfarkteja
  • diabetes
  • NYHA I-II -luokan sydämen vajaatoiminta
  • krooninen munuaisten vajaatoiminta (eGFR 15-59 ml/min).  

Peruskorvausoikeus myönnetään myös oireista ääreisvaltimotautia sairastaville aikuisille aterotromboottisten tapahtumien ehkäisyyn yhdistelmähoitona asetyylisalisyylihapon kanssa, kun potilaalla on vähintään yksi seuraavista riskitekijöistä:

  • keskivaikea tai vaikea alaraajan ääreisvaltimotauti (Fontaine III tai IV)
  • aiempi alaraajavaltimon revaskularisaatio tai valtimosairaudesta aiheutunut alaraaja-amputaatio
  • diabetes
  • NYHA I-II -luokan sydämen vajaatoiminta
  • krooninen munuaisten vajaatoiminta (eGFR 15-59 ml/min).  

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö206
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu erityiskorvaus)296
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu erityiskorvaus)206 + Reseptimerkintä
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa (rajoitettu erityiskorvaus)Reseptimerkintä

Lue lisää

Sivu päivitetty 21.6.2023