Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin

Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin ger rätt till specialersättning på basis av en anteckning på receptet vid behandling av venös tromboemboli i anslutning till behandlingen av en aktiv cancersjukdom i högst ett halvt års tid enligt de begränsningar som fastställs i detta beslut. Dalteparin och tinzaparin kan ge rätt till specialersättning även vid behandling som pågår över 6 månader i enlighet med vad som beskrivs på ett annat ställe (punkt 166) i beslutet om begränsat specialersättningsgilla läkemedel. Då krävs det ett läkarutlåtande B för specialersättning för dalteparin och tinzaparin.

Specialersättning för dalteparin, enoxaparin och tinzaparin beviljas utifrån en anteckning som läkaren gjort på receptet för antikoagulantiabehandling av patienter

  • som har beviljats specialersättningsrätt 115 (bröstcancer), 116 (prostatacancer), 117 (leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad), 128 (gynekologiska cancerformer) eller 130 (maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i det föregående) och
  • som har en aktiv cancersjukdom och
  • vars venösa tromboemboli har konstaterats i anslutning till behandlingen av cancern.

För att påvisa att de medicinska villkoren för specialersättning för dalteparin, enoxaparin och tinzaparin uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan vårdställets läkare ska under 'Särskild utredning' på receptet ha antecknat ’Tromboemboli’, ’Ventrombos’ eller ’Lungemboli’ jämte datum, t.ex. ’Tromboemboli 7.3.2015’, ’Ventrombos 7.3.2015’ eller ’Lungemboli 7.3.2015’.

Ersättningen kan beviljas för en läkemedelsmängd som är avsedd för högst 6 månader. Läkemedelsmängden kan lämnas ut med ersättning inom 6 månader räknat från den dag då tromboembolismen konstaterades.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans         Ersättningsnummer
Bröstcancer115
Prostatacancer116
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Gynekologiska cancerformer128
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets förordning130
Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader) (begränsad specialersättning)166

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023