1535 Larotrektinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1535 Larotrektinib

(C00-C80, C97)

Larotrektinib är begränsat specialersättningsgillt vid behandling av solida tumörer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar när läkemedlet används ensamt för behandling av solida tumörer då

  • det i tumören har konstaterats en fusion i Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK)-genen och
  • sjukdomen är lokalt avancerad, metastaserad eller en operation sannolikt skulle orsaka allvarliga komplikationer, och
  • det saknas tillfredsställande behandlingsalternativ.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Bröstcancer115
Prostatacancer116
Gynekologiska cancerformer128
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Larotrektinib (begränsad grundersättning)3034

Läs mer

Senast ändrad 13.9.2023