1538 Entrektinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1538 Entrektinib

(C00-C80, C97)

Entrektinib är begränsat specialersättningsgillt vid behandling av solida tumörer och icke-småcellig lungcancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar

 • när läkemedlet används ensamt, för behandling av solida tumörer hos patienter från 12 års ålder, då
  • det i tumören har konstaterats en fusion i Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK)-genen
  • sjukdomen är lokalt avancerad, metastaserad eller en operation sannolikt skulle orsaka allvarliga komplikationer
  • patienten inte tidigare har fått en NTRK-hämmare och
  • det saknas tillfredsställande behandlingsalternativ.
 • när läkemedlet används ensamt, för behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer hos vuxna patienter, då
  • tumören är ROS1-positiv och
  • patienten inte tidigare har behandlats med ROS1-hämmare.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Bröstcancer115
Prostatacancer116
Gynekologiska cancerformer128
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Entrektinib (begränsad grundersättning)  3050

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024