299 Apremilast | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

299 Apremilast

(L40.5)

Apremilast är specialersättningsgillt vid behandling av sådan psoriasisartrit som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av en specialist i inre medicin eller reumatologi eller från en enhet för dessa områden inom den specialiserade sjukvården för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna när

  • patienten visat otillräckligt svar på eller inte tolererat konventionell behandling med antireumatiska läkemedel.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 202
Apremilast och dimetylfumarat (psoriasis) (begränsad grundersättning)    377

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023