391 Obeticholsyra | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

391 Obeticholsyra

(K74.3)

Obeticholsyra är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (391) beviljas för behandling av primär biliär kolangit på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för gastroenterologiska sjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av primär biliär kolangit

  • i kombination med ursodeoxicholsyra (UDCA) hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på UDCA eller
  • som monoterapi hos vuxna som inte tolererar UDCA.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av obeticholsyra påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd202

Läs mer