Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

252 Anakinra

(E85.0, E89, L50.8, M06.1, M08.2)

Anakinra är ett begränsat specialersättningsgillt läkemedel på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet för nedan nämnda sjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist i inre medicin eller reumatologi för behandling av

  • systemisk inflammatorisk sjukdom (NOMID)/kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom (CINCA) och Muckle-Wells syndrom (MWS), vilka hör till gruppen kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS),
  • aktiv Stills sjukdom hos vuxna, inklusive juvenil artrit med systemisk debut (SJIA) hos personer som uppnått vuxen ålder, när responsen på konventionell behandling med antiinflammatoriska läkemedel och systemiska kortikosteroider har varit otillräcklig, och
  • familjär medelhavsfeber (FMF).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans          Ersättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd202
Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab (inflammatoriska reumatiska sjukdomar) (begränsad specialersättning)281
Abatacept, adalimumab, bimekizumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab (inflammatoriska reumatiska sjukdomar) (begränsad grundersättning) 313
Adalimumab, bimekizumab, brodalumab, certolizumabpegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sekukinumab, tildrakizumab och ustekinumab (hudpsoriasis) (begränsad grundersättning)    319
Adalimumab, golimumab, infliximab, risankizumab och ustekinumab (inflammatoriska tarmsjukdomar) (begränsad grundersättning)    326
Adalimumab (hidradenitis suppurativa) (begränsad grundersättning)    380
Anakinra (begränsad grundersättning)    3053

Läs mer

Senast ändrad 2.4.2024