128 Gynekologiska cancerformer

(D39, C51–C58)

Diagnosen ska grunda sig på patologisk-anatomisk undersökning och bedömningen av läkemedelsbehovet på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen eller för högst 7 år.

Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin Receptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130
Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader) 166
Olaparib (begränsad specialersättning) 1511
Niraparib (begränsad specialersättning) 1510
Trabektedin (begränsad grundersättning 337
Niraparib (begränsad grundersättning) 3009

Mer information