Ticagrelor 90 mg | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ticagrelor 90 mg

Ticagrelor 90 mg är specialersättningsgillt vid behandling av den i förordning av statsrådet nämnda sjukdomen 'Kronisk koronarkärlssjukdom' med iakttagande av de begränsningar som fastställs i detta beslut.

Specialersättning för Ticagrelor 90 mg beviljas, utifrån en anteckning som läkaren gjort på receptet, när läkemedlet används tillsammans med acetylsalicylsyra, för antikoagulantiabehandling av patienter som har beviljats rätt till specialersättning 206 och som har diagnostiserats med

  • hjärtinfarkt eller
  • instabil angina pectoris som är förenad med högriskfaktorer, t.ex. ett tidigare kranskärlsingrepp eller annat artäringrepp, en tidigare hjärtinfarkt eller annan aterosklerotisk händelse, diabetes, en perifer artärsjukdom eller svår njursvikt.

För att påvisa att de medicinska villkoren för specialersättning för ticagrelor 90 mg uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan vårdställets läkare ska under 'Särskild utredning' på receptet ha antecknat 'Akut kranskärlssjukdom' jämte datum, t.ex. 'Akut kranskärlssjukdom 7.1.2014'.

Ersättningen kan beviljas för en läkemedelsmängd som är avsedd för högst ett år. Läkemedelsmängden kan lämnas ut med ersättning inom ett år räknat från datum för den akuta kranskärlssjukdomen.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom206
Ticagrelor 60 mg (begränsad specialersättning)287
Ticagrelor 90 mg (begränsad grundersättning)Receptanteckning

Läs mer

Senast ändrad 10.6.2024