Ticagrelor 90 mg | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ticagrelor 90 mg

Ticagrelor 90 mg är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Grundersättning beviljas vid akut kranskärlssjukdom på nedanstående villkor. Ticagrelor 90 mg kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för ticagrelor 90 mg uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan vårdställets läkare ska under ’Särskild utredning’ på receptet ha antecknat ’Akut kranskärlssjukdom’ jämte datum, t.ex. ’Akut kranskärlssjukdom 20.1.2012’.

Medicinska villkor

Grundersättning för Ticagrelor 90 mg beviljas, när läkemedlet används tillsammans med acetylsalicylsyra, för antikoagulantiabehandling av patienter hos vilka man har konstaterat

  • hjärtinfarkt eller
  • instabil angina pectoris som är förenad med högriskfaktorer, t.ex. ett tidigare kranskärlsingrepp eller annat artäringrepp, en tidigare hjärtinfarkt eller annan aterosklerotisk händelse, diabetes, en perifer artärsjukdom eller svår njursvikt.

Ersättningen kan beviljas för en läkemedelsmängd som är avsedd för högst ett år. Läkemedelsmängden kan lämnas ut med ersättning inom ett år räknat från datum för den akuta kranskärlssjukdomen.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom206
Ticagrelor 60 mg (begränsat specialersättning)287
Ticagrelor 90 mg (specialersättning)Receptanteckning + 206

Läs mer