287 Ticagrelor 60 mg | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

287 Ticagrelor 60 mg

(I21, I22, I25.2 )

Ticagrelor 60 mg ger på nedanstående villkor begränsad rätt till specialersättning för patienter med koronarkärlssjukdom och tidigare hjärtinfarkt.

Utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren beviljas vuxna patienter med koronarkärlssjukdom och tidigare hjärtinfarkt rätt till specialersättning för ticagrelor 60 mg när sjukdomen kräver kombinationsbehandling med acetylsalicylsyra och ticagrelor 60 mg och

  • det är högst två år sedan hjärtinfarkten och
  • patienten löper hög risk för att utveckla en aterotrombotisk händelse.

Hög risk för aterotrombotisk händelse förutsätter i detta sammanhang att patienten har till exempel någon av följande riskfaktorer:

  • diabetes som kräver medicinering
  • flerkärlssjukdom eller
  • en andra tidigare hjärtinfarkt.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom och tidigare behandling innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock totalt högst för tre år.

Grundersättning och specialersättning för ticagrelor 90 mg betalas utifrån en anteckning på receptet för behandlingen av patienter med akut kranskärlssjukdom i ett år efter hjärthändelsen i enlighet med vad som beskrivs i besluten om begränsat grundersättningsgilla läkemedel och begränsat

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom206
Ticagrelor 60 mg (begränsad grundersättning)386
Ticagrelor 90 mg (begränsad specialersättning)Receptanteckning + 206
Ticagrelor 90 mg (begränsad grundersättning)Receptanteckning

Läs mer

Vad tycker du om sidan?