Prasugrel | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Prasugrel

Prasugrel är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Grundersättning beviljas på nedanstående villkor vid akut kranskärlssjukdom när patienten genomgått ballongvidgning av kranskärl eller ballongvidgning planerats. Prasugrel kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för prasugrel uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan vårdställets läkare ska under ’Särskild utredning’ på receptet ha antecknat ’Akut kranskärlssjukdom’ eller ’Kranskärlsingrepp’ jämte datum, t.ex. ’Akut kranskärlssjukdom 15.5.2010’ eller ’Kranskärlsingrepp 17.8.2010’.

Medicinska villkor

Grundersättning för prasugrel beviljas, när läkemedlet används tillsammans med acetylsalicylsyra, för antikoagulantiabehandling av patienter hos vilka man konstaterat hjärtinfarkt eller instabil angina pectoris och vilka genomgått ballongvidgning av kranskärl eller för vilka ballongvidgning planerats, när

  • hjärtinfarkt med ST-höjning förutsätter en akut ballongvidgning eller
  • stenttrombos inträffat under behandling med klopidogrel eller
  • patienten har diabetes.

Ersättningen kan beviljas för en läkemedelsmängd som är avsedd för högst ett år. Läkemedelsmängden kan lämnas ut med ersättning inom ett år räknat från datum för den akuta kranskärlssjukdomen eller åtgärden.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom206
Prasugrel (begränsad grundersättning)Receptanteckning + 206

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023