115 Bröstcancer

(Neoplasma malignum mammae; C50, D05.1)

Diagnosen ska grunda sig på patologisk-anatomisk undersökning.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen eller för högst 7 år.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Lapatinib (begränsad specialersättning) 156
Everolimus (begränsad specialersättning) 158
Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader) (begränsad specialersättning) 166
Trastuzumab i injektionsform (begränsad specialersättning) 173
Fulvestrant (begränsad specialersättning) 192
Palbociklib (begränsad specialersättning) 1501
Ribociklib (begränsad specialersättning) 1514
Abemaciklib (begränsad specialersättning) 1515
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin (begränsad specialersättning) Receptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130
Erytropoietin och darbepoetin (begränsad grundersättning) 306
Olaparib (begränsad grundersättning) 389
Neratinib (begränsad grundersättning) 3037
Alpelisib (begränsad grundersättning) 3057
Tukatinib (begränsad grundersättning) 3065

Läs mer