115 Bröstcancer

(Neoplasma malignum mammae; C50, D05.1)

Diagnosen ska grunda sig på patologisk-anatomisk undersökning.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen eller för högst 7 år.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Lapatinib 156
Everolimus 158
Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader) 166
Trastuzumab i injektionsform 173
Fulvestrant 192
Ribociklib 3002
Palbociklib 1501
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin Receptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130

Mer information