1540 Talazoparib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1540 Talazoparib

(C50)

Talazoparib är begränsat specialersättningsgillt vid behandlingen av bröstcancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området när läkemedlet används ensamt för behandling av vuxna patienter med nedärvd BRCA-mutation och HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer och

  • man tidigare har använt antracyklin och/eller taxan som (neo)adjuvant behandling eller behandling av lokalt avancerad eller metastaterad sjukdom, eller då dessa behandlingar inte har varit lämpliga.

Om bröstcancern är hormonreceptorpositiv ska sjukdomen också ha progredierat under eller efter tidigare endokrin behandling eller så ska endokrin behandling inte anses lämplig för patienten.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Bröstcancer115
Talazoparib (begränsad grundersättning)3070

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024