3057 Alpelisib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3057 Alpelisib

(C50)

Alpelisib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3057) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas postmenopausala kvinnor, och män, för behandling av
hormonreceptorpositiv och HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserande
bröstcancer när läkemedlet används i kombination med fulvestrant

  • vid förekomst av PIK3CA-mutation i tumören
  • efter att cancern har framskridit efter tidigare endokrin behandling i monoterapi
  • när patienten inte tidigare har behandlats med CDK4/6-hämmare.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och
behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord
behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Bröstcancer115

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023