1501 Palbociklib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1501 Palbociklib

(C50)

Palbociklib ger rätt till specialersättning vid behandlingen av bröstcancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning för palbociklib beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar

  •  för behandling av hormonreceptorpositiv och HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer
    • i kombination med en aromatashämmare eller
    • i kombination med fulvestrant till patienter som tidigare har fått hormonell behandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av palbociklib motiveras enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Bröstcancer115
Palbociklib (begränsad grundersättning)394

Läs mer