1544 Tukatinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1544 Tukatinib

(C50)

Tukatinib är begränsat specialersättningsgillt vid behandlingen av bröstcancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar, när läkemedlet används i kombination med trastuzumab och kapecitabin, för behandling av HER2-positiv metastaserad bröstcancer hos vuxna patienter när

  • patienten tidigare har fått minst två anti-HER2-behandlingar för behandling av metastaserande sjukdom, varav den ena har varit trastozumabemtanzin.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Bröstcancer115
Tukatinib (begränsad grundersättning)    3065

Läs mer

Senast ändrad 25.6.2024