1523 Enzalutamid | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1523 Enzalutamid

(C61)

Enzalutamid ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av prostatacancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas vuxna patienter med prostatacancer på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar

 • för behandling av metastaserad hormonkänslig sjukdom
  • i kombination med androgen deprivationsterapi.
 • för behandling av icke metastaserad kastrationsresistent sjukdom då
  • dubbleringstiden för PSA (prostataspecifikt antigen) är högst 10 månader (hög risk för att utveckla metastaserad sjukdom).
 • för behandling av metastaserad kastrationsresistent sjukdom då
  • sjukdomen har progredierat under eller efter docetaxelbaserad cytostatikabehandling, eller
  • patienten är asymtomatisk eller har milda symtom efter svikt på androgen deprivationsterapi och cytostatikabehandling ännu inte är nödvändig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Prostatacancer116
Enzalutamid (begränsad grundersättning)    3054

Läs mer

Senast ändrad 13.9.2023