163 Abirateron | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

163 Abirateron

(C61)

Abirateron ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådan prostatacancer som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna patienter

  • vars sjukdom har progredierat under eller efter docetaxelbaserad cytostatikabehandling eller
  • som är asymtomatiska eller har milda symtom efter svikt på androgen deprivationsterapi och hos vilka cytostatikabehandling ännu inte är nödvändig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Prostatacancer116
Abirateron (begränsad grundersättning)352

Läs mer