116 Prostatacancer

(Neoplasma malignum prostatae; C61)

Diagnosen ska grunda sig på patologisk-anatomisk undersökning.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen eller för högst 7 år.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin Receptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130
Abirateron och enzalutamid 163
Dalteparin (vid behandling som pågår över 6 månader) 166

Mer information