116 Prostatacancer

(Neoplasma malignum prostatae; C61)

Diagnosen ska grunda sig på patologisk-anatomisk undersökning.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen eller för högst 7 år.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin (begränsad specialersättning) Receptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130
Abirateron (begränsad specialersättning) 163
Dalteparin (vid behandling som pågår över 6 månader) (begränsad specialersättning) 166
Enzalutamid (begränsad specialersättning) 1523
Darolutamid (begränsad specialersättning) 1525
Apalutamid (begränsad specialersättning) 1528
Erytropoietin och darbepoetin (begränsad grundersättning) 306
Darolutamid (begränsad grundersättning) 3036

Läs mer