3076 Azacitidin i tablettform | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3076 Azacitidin i tablettform

(C92.0, C92.5)

Azacitidin i tablettform är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3076) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas, när läkemedlet används som monoterapi, för underhållsbehandling av akut myeloisk leukemi (AML) hos vuxna

  • som har uppnått komplett remission (CR) eller komplett remission utan normalisering av blodstatus (CRi) efter induktionsbehandling eller eventuell konsolideringsbehandling och
  • som inte är lämpliga för stamcellstransplantation.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024