372 Idelalisib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

372  Idelalisib

(C82 , C91.1)

Idelalisib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (372) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för maligna blodsjukdomar eller cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas

  •  i kombination med rituximab för behandling av kronisk lymfatisk leukemi hos vuxna
    • som har fått minst en tidigare behandling eller
    • som första linjens behandling vid 17p-deletion eller TP53-mutation när annan behandling inte lämpar sig
  • som monoterapi för behandling av vuxna patienter med follikulärt lymfom vars sjukdom inte har svarat på två tidigare behandlingslinjer.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023