1542 Zanubrutinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1542 Zanubrutinib

(C88.0, C91.1)

Zanubrutinib är begränsat specialersättningsgillt vid behandlingen av hematologiska cancersjukdomar på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar blodsjukdomar, när läkemedlet används ensamt,

  • för behandling av kronisk lymfatisk leukemi hos vuxna
    • som har fått minst en tidigare behandling.
    • som första linjens behandling vid 17p-deletion, TP53-mutation eller omuterad IGHV-gen.
  • för behandling av Waldenströms makroglobulinemi hos vuxna
    • som har fått minst en tidigare behandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Zanubrutinib (begränsad grundersättning)3086

Läs mer

Meddelande: Specialersättning för zanubrutinib från 1.3.2024 utifrån ersättningsrätt 1542

Läkarutlåtande B för rätt till ersättning för läkemedel eller kliniska näringspreparat

Anvisning för kunden: Så här ansöker du om rätt till ersättning för läkemedel hos FPA (pdf)

Söktjänsten för läkemedel

Senast ändrad 15.3.2024