1532 Akalabrutinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1532 Akalabrutinib

(C91.1)

Akalabrutinib ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar blodsjukdomar

  • när läkemedlet används ensamt, för behandling av kronisk lymfatisk leukemi hos vuxna
    •  som har fått minst en tidigare behandling, eller,
    • som första linjens behandling vid förekomst av 17p-deletion eller TP53-mutation.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Akalabrutinib (begränsad grundersättning)   3059

 

Läs mer

Senast ändrad 10.6.2024