169 Krizotinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

169 Krizotinib

(C34, C83.34, D48.7)

Krizotinib är begränsat specialersättningsgillt vid behandlingen av sådana maligna tumörer som avses i detta beslut på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området.

Rätt till specialersättning kan beviljas

  • när läkemedlet används ensamt, för behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer hos vuxna patienter, när tumören är
    • anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv eller
    • ROS1-positiv.
  • för behandling av recidiverande eller refraktärt systemiskt anaplastiskt storcellslymfom och recidiverande eller refraktär inoperabel inflammatorisk myofibroblastisk tumör när
    • tumören är anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv och
    • patienten är 6–17 år när behandlingen påbörjas.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Krizotinib (begränsad grundersättning)363

​​​​​​Läs mer

Senast ändrad 13.10.2023