374 Ruxolitinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

374 Ruxolitinib

(D47.1)

Ruxolitinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (374) beviljas på nedanstående villkor. Ruxolinitib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för maligna blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling enligt god vårdpraxis av symtom eller sjukdomsrelaterad splenomegali hos vuxna patienter med primär myelofibros, post-polycytemia vera-myelofibros eller post-essentiell trombocytemi-myelofibros av intermediär-2 eller hög risk.

Patienter klassificeras som intermediär-2- eller högriskpatienter om minst två av följande faktorer uppfylls (poängsystemet DIPSS-plus):

  • förekomst av allmänna symtom (till exempel viktnedgång, feber eller uttalad trötthet)
  • ålder över 65 år
  • hemoglobin under 100 g/l
  • patienten är beroende av erytrocyttransfusioner
  • trombocyttal under 100 x 109/l
  • leukocyttal över 25 x 109/l
  • andelen blaster av leukocyterna i blodet minst 1 %
  • karyotyp med dålig prognos (komplex karyotyp eller +8, -7/7q-, i(17q), inv(3), -5/5q-, 12p-, 11q23).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av ruxolitinib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Ruxolitinib (begränsad specialersättning)174

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023