1531 Gilteritinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1531 Gilteritinib

(C92.0, C92.5)

Gilteritinib ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av akut myeloisk leukemi på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett utlåtande från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar maligna blodsjukdomar för monoterapibehandling av vuxna med akut myeloisk leukemi när sjukdomen  

  • är FLT3- mutationspositiv och
  • har kommit tillbaka eller inte har förbättrats efter tidigare behandling.

Rätt till ersättning beviljas inte vid underhållsbehandling efter stamcellstransplantation.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst ett år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans   Ersättningsnummer
 Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Gilteritinib (begränsad grundersättning)   3033

Läs mer

Senast ändrad 10.6.2024