1529 Ponatinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1529 Ponatinib

(C91.0, C92.1)

Ponatinib ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av kronisk myeloisk leukemi och akut lymfatisk leukemi på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett utlåtande från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar maligna blodsjukdomar

 • för behandling av kronisk myeloisk leukemi i kronisk fas, accelererad fas eller blastkris hos vuxna
  • vars sjukdom är resistent mot dasatinib eller nilotinib eller
  • som är intoleranta mot dasatinib eller nilotinib och behandling med imatinib inte är motiverad eller
  • som har en T315I-mutation.
 • för behandling av Philadelphia-kromosompositiv akut lymfatisk leukemi hos vuxna
  • vars sjukdom är resistent mot dasatinib eller
  • som är intoleranta mot dasatinib och behandling med imatinib inte är motiverad eller
  • som har en T315I-mutation.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Ponatinib (begränsad grundersättning)    373

Läs mer

 

Senast ändrad 19.6.2023