3067 Klormetin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3067 Klormetin

(C84.0)

Klormetin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3067) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för lokal behandling av tidigt (stadie IA; IB och IIA) kutant T-cellslymfom av typ mycosis fungoides hos vuxna.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024