3063 Pemigatinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3063 Pemigatinib

(C22.1, C24)

Pemigatinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3063) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för
behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas som monoterapi för behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserad gallgångscancer

  • med fusion eller rearrangemang av fibroblasttillväxtfaktorreceptor 2 (FGFR2) och
  • som har framskridit efter minst en tidigare linjes systemisk behandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130

Läs mer

 

Senast ändrad 10.1.2024