1526 Enkorafenib (kolorektalcancer) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1526 Enkorafenib (kolorektalcancer)

(C18, C19, C20, C21)

Enkorafenib ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av kolorektalcancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett utlåtande från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området för kombinationsbehandling tillsammans med cetuximab vid metastaserande kolorektalcancer hos vuxna när

  • tumören har en BRAF V600E-mutation och
  • patienten tidigare har fått systemisk läkemedelsbehandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Binimetinib och enkorafenib (melanom) (begränsad specialersättning)1513
Enkorafenib (kolorektalcancer) (begränsad grundersättning)    3049

 

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023