1509 Dabrafenib och trametinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1509 Dabrafenib och trametinib

(C43, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93)

Dabrafenib och trametinib ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av melanom på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas – utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området - vuxna patienter som har melanom med en BRAF V600-mutation, för en kombination av dabrafenib och trametinib när det är fråga om

  • adjuvant behandling, då stadie III melanom (regional spridning) tagits bort fullständigt med kirurgi, eller
  • behandling av metastaserad sjukdom eller tumör som inte kan opereras bort.

Rätt till specialersättning för dabrafenib kan även beviljas om läkemedlet används ensamt för behandling av vuxna med BRAF V600-mutationspositivt melanom som har spridit sig eller som inte kan opereras bort.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans

Ersättningsnummer

Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Vemurafenib (begränsad specialersättning)167
Dabrafenib och trametinib (begränsad grundersättning)3024

Läs mer

Senast ändrad 13.9.2023