1506 Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1506 Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil

(C16, C18, C19,  C20,  C21)

Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av kolorektalcancer och magcancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett utlåtande från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området

  • för behandling av metastaserande kolorektal cancer hos vuxna patienter när patienterna tidigare behandlats med tillgängliga behandlingar inklusive fluoropyrimidin-, oxaliplatin- och irinotekanbaserad cytostatikabehandling, antikroppar mot VEGF och EGFR, eller när sådan behandling inte anses vara lämplig, eller
  • som monoterapi vid behandling av vuxna patienter med metastaserande magcancer, inklusive adenokarcinom i förbindelsen mellan matstrupen och magen, som behandlats med åtminstone två tidigare systemiska behandlingslinjer för avancerad sjukdom.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen

Sjukdom eller läkemedelssubstans

Ersättningsnummer

Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan

130

Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil (begränsad grundersättning)

3018

Läs mer

Senast ändrad 15.6.2023