178 Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

178 Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil

(C16)

Ändring från 1.7.2024

Rätten till specialersättning för kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil kan från 1.7.2024 beviljas även personer med metastaserande kolorektalcancer.

Se de ändrade villkoren för beviljande av ersättningsrätten samt meddelandet nere på sidan.

Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil berättigar till specialersättning vid behandling av avancerad magcancer i enlighet med detta beslut.

Rätt till specialersättning för kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil beviljas vuxna patienter med avancerad magcancer på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området.

Med avancerad magcancer avses en situation där tumören har spridit sig genom magsäcksväggen till lymfkörtlar eller andra organ.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av ett kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil (begränsad grundersättning)384

Från 1.7.2024

178. Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil

(C16, C18, C19, C20)

Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil berättigar till specialersättning vid behandling av magcancer och kolorektalcancer i enlighet med detta beslut.

Rätt till specialersättning för kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området.

Rätten till specialersättning beviljas vuxna patienter med avancerad magcancer.

Med avancerad magcancer avses en situation där tumören har spridit sig genom magsäcksväggen till lymfkörtlar eller andra organ.

Rätt till specialersättning beviljas också för behandling av metastaserande kolorektalcancer som monoterapi eller i kombination med oxaliplatin eller irinotekan, antingen med bevacizumab eller utan bevacizumab

  • när det inte är möjligt att fortsätta behandlingen med ett annat fluoropyrimidin på grund av hand-fot-syndrom eller kardiovaskulär toxicitet som utvecklats i samband med tidigare behandling av sjukdomen.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom och tidigare behandling innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2024