3072 Selperkatinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3072 Selperkatinib

(C34, C73)

Selperkatinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3072) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas när läkemedlet används ensamt för behandling av

  • RET-fusionspositiv avancerad icke‑småcellig lungcancer hos vuxna som inte tidigare har behandlats med en RET-hämmare
  • RET-fusionspositiv avancerad tyreoideacancer hos vuxna, efter tidigare behandling med sorafenib eller lenvatinib
  • RET-muterad avancerad medullär tyreoideacancer hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder, efter tidigare behandling med kabozantinib eller vandetanib.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom och tidigare behandling innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024