Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

179 Vismodegib

 (C44.01, C44.11, C44.21, C44.31, C44.41, C44.51, C44.61, C44.71, C44.81, C44.91)

Vismodegib ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådan basalcellscancer som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning för vismodegib beviljas vuxna patienter på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar

  • för behandling av metastaserande basalcellscancer
  • för behandling av lokalt avancerad basalcellscancer, när operation och strålning inte kommer i fråga.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av vismodegib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Vismodegib (begränsad grundersättning)378

Läs mer

Senast ändrad 15.6.2023