1513 Binimetinib och enkorafenib (melanom) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1513 Binimetinib och enkorafenib (melanom)

(C43, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93)

Binimetinib och enkorafenib är begränsat specialersättningsgilla läkemedel vid behandling av melanom på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas vuxna för kombinationsbehandling med binimetinib och enkorafenib utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området när det är fråga om

  • BRAF V600-mutationspositivt melanom som har spridit sig eller som inte kan avlägsnas kirurgiskt.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans              Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Enkorafenib (kolorektalcancer) (begränsad specialersättning)1526
Binimetinib och enkorafenib (melanom) (begränsad grundersättning)3016

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023