130 Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan

(Neoplasma malignum; C00–C26, C30–C34, C37–C41, C43–C49, C60, C62–C80, C97)

Utlåtandet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård och i vilken det på basis av patologiskt-anatomiskt eller bilddiagnostiskt fynd konstateras en sådan malign tumör som motiverar behandling med cytostatika eller smärtstillande medel.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen eller för högst 7 år.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Afatinib och gefitinib 155
Everolimus 158
Pazopanib 159
Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader) 166
Vemurafenib 167
Axitinib 168
Krizotinib 169
Regorafenib 176
Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil 178
Vismodegib 179
Alfainterferon 180
Imatinib 189
Erlotinib 191
Paricalcitol och cinacalcet 196
Sunitinib 197
Sorafenib 198
Kabozantinib 1502
Alektinib 1504
Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil 1506
Lenvatinib 1508
Dabrafenib och trametinib 1509
Binimetinib och enkorafenib (melanom) 1513
Osimertinib 1519
Brigatinib 1521
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin Receptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130
Erytropoietin och darbepoetin 306
Trabektedin 337
Metyrapon 365
Olaparib 389
Tivozanib 3003
Lorlatinib 3026
Larotrektinib 3034
Dakomitinib 3041
Enkorafenib (kolorektalcancer) 3049
Entrektinib 3050

Mer information